Holiday Inn Car Rental S.A.R.L. Copyright © 2011 By M. Rasa

Marrakech - Agadir : 260 km

Marrakech - Casablanca : 240 km

Marrakech - Fès : 485 km

Marrakech - Meknès : 460 km

Marrakech - Rabat : 310 km

Marrakech - Tanger : 600 lm

Marrakech - Tetouan : 760 km

Distance between cities